سختی آب

تصفیه آب

با توجه به شرایط آب موجود در سطح زمین و همچنین آب های زیر زمینی و وجود املاح های ریز و درشت درون آب و مشکلات میکروبی آب، لازم است که آب مورد استفاده برای شرب و صنعت قبل از وارد شدن به چرخه، فرآیند تصفیه آب انجام شود . خواص فیزیکی آب های آشامیدنی …

تصفیه آب ادامۀ مطلب »

آب سخت چیست؟

آب سخت هيچکدام از ما در پاکي تميزي آب باران شک نداريم، آبي که تمام مواد  محلول و معلق آن طی تشکيل ابر جدا شده، حين نزول بصورت باران مقداری از CO2 هوا در خود حل ميکند و بصورت يک اسيد ضعيف که pH آن از 7 کمتر است در مي آيد. اين آب هنگام …

آب سخت چیست؟ ادامۀ مطلب »