گلناز کیانپور

قلیائیت آب

قلیاییت یکی از پارامتر هایی است که در شیمی آب اندازه گیری می شود. قلیائیت کل (Total Alkalinity) اغلب با pH و کلماتی مانند قلیایی و غیره اشتباه گرفته می‌شود. بسیاری از متخصصان می توانند قلیائیت را با انجام آزمایش T.Alk اندازه گیری کنند، اما ممکن است حتی ندانند که واقعا چیست، چه کاری انجام …

قلیائیت آب ادامۀ مطلب »

خوردگی میکروبی

خوردگی توسط باکتری های SRB باکتری های کاهنده سولفات  (SRB) می توانند با اکسیداسیون ترکیبات آلی/هیدروژن مولکولی و تبدیل سولفات به سولفید هیدروژن انرژی بدست بیاورند. باکتری های SRB در کجا پیدا می شوند؟ SRBهمه جا یافت می‌شوند، باکتری های بی هوازی‌های بسیار متفاوتی هستند (در ضمن بیماری‌زا نیستند). متداول‌ترین آن‌ها Desulfovibrioاست. یک میکرو ارگانیسم است …

خوردگی میکروبی ادامۀ مطلب »

رسوب در دیگ بخار (بویلر)

در دیگ های بخار، تشکیل رسوب یکی از عوامل مضری است که اپراتورها همواره سعی در رفع آن دارند، این مشکل می تواند باعث اتلاف حرارت، بیش از حد داغ شدن جداره بویلر و خوردگی شود. برای حل این معضل یکی از روش ها، تصفیه بهینه آب و ورود آب با ناخالصی کمتربه سیستم است …

رسوب در دیگ بخار (بویلر) ادامۀ مطلب »

آب در صنعت

آب در صنعت امروزه استفاده از آب در تمام صنایع امری رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتی ، انجام فعالیت های صنعتی غیر ممکن خواهد بود. آب مورد استفاده در صنایع با توجه به نوع کار و نوع تولیدات هر واحد صنعتی متفاوت می باشد. مثلا در صنایع نخریسی و نساجی مهمترین دستگاهایی در واحد …

آب در صنعت ادامۀ مطلب »

آب سخت چیست؟

آب سخت هيچکدام از ما در پاکي تميزي آب باران شک نداريم، آبي که تمام مواد  محلول و معلق آن طی تشکيل ابر جدا شده، حين نزول بصورت باران مقداری از CO2 هوا در خود حل ميکند و بصورت يک اسيد ضعيف که pH آن از 7 کمتر است در مي آيد. اين آب هنگام …

آب سخت چیست؟ ادامۀ مطلب »