آب در صنعت

آب در صنعت امروزه استفاده از آب در تمام صنایع امری رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتی ، انجام فعالیت های صنعتی غیر ممکن خواهد بود. آب مورد استفاده در صنایع با توجه به نوع کار و نوع تولیدات هر واحد صنعتی متفاوت می باشد. مثلا در صنایع نخریسی و نساجی مهمترین دستگاهایی در واحد …

آب در صنعت ادامۀ مطلب »