تصفیه آب

با توجه به شرایط آب موجود در سطح زمین و همچنین آب های زیر زمینی و وجود املاح های ریز و درشت درون آب و مشکلات میکروبی آب، لازم است که آب مورد استفاده برای شرب و صنعت قبل از وارد شدن به چرخه، فرآیند تصفیه آب انجام شود . خواص فیزیکی آب های آشامیدنی …

تصفیه آب ادامۀ مطلب »