دی اریتور و عملکرد آن

در صنایع ، عمدتا از دی اریتور به منظور گرم کردن آب قبل از ورود به دیگ بخار استفاده می شود.هدف از نصب و استفاده از این دستگاه حذف گازهای محلول در آب بویژه اکسیژن است که یکی از دلایل اصلی خوردگی در دیگ بخار  به حساب می آید عملکرد دی اریتور چگونه است؟ اگر …

دی اریتور و عملکرد آن ادامۀ مطلب »